Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ποιήματα [I-VI]», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. 97-98