Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Πέτρου Α. Δήμα, Ποιήματα του Φρανσίς Ζαμ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 90