Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Νίκου Κοντού, Block ποιημάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 90