Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Ζαχαρία Παπαντωνίου, Παρισινά γράμματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 90