Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Ρόδο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 25-26