Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πορτρέτο του Διονύσιου Σολωμού», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 2