Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Περιθώριο. Παρατηρήσεις γύρω στη γυναίκα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 22 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 869-877