Είστε εδώ

Rembrandt, «Η Αγία οικογένεια», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 22 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 850