Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ποιήματα [I-IX]», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 803-806