Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Μια επιστολή», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 19 (Σεπτέμβριος 1956), σ. 784