Είστε εδώ

Jammes Francis, «Αγαπώ το γαϊδουράκι», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 664