Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Εαρινό», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 639