Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Όλγας Βότση, Αγέρινα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 14 (Απρίλιος 1956), σ. 584