Είστε εδώ

«Τεχνική Εταιρία ΕΜΚΑ», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 538