Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 537