Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Η συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 502-506