Είστε εδώ

Dürer Albrecht, «Οι τέσσερις ιππείς (1498)», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 494