Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Επιστολές στη Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 345-346