Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Περιθώριο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 337-338