Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Η μετάσταση του πάθους σε όραμα και γνώση στον Rimbaud μαζί με μια δεύτερη μετάφραση του Μεθυσμένου Καραβιού», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 326-330