Είστε εδώ

MacLeish Archibald, «L' an trentiesme de mon eage», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 280-281