Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. (έσω οπισθόφυλλο)