Είστε εδώ

«Πέτρος Σπανδωνίδης, Η νεώτερη ποίηση στην Ελλάδα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 252