Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κ. Χρυσάνθη, Μικρές Πατρίδες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 245-246