Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Στο περιθώριο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 233-235