Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Καπνός», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 209