Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. (έσω οπισθόφυλλο)