Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 138-139