Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τα λουλούδια στην ελληνική ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 130-134