Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Το πορτραίτο (από την ενότητα Οικείοι εφιάλτες)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 109