Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. (έσω οπισθόφυλλο)