Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ντ. Αποστολόπουλου, Λυρική φιλοσοφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 81