Είστε εδώ

Θασίτης Πάνος, «Θάνατος Β΄», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 69