Είστε εδώ

Παπαλουκάς Σπύρος, «Δρόμος (Μυτιλήνη)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 45