Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Α.Μ. Βουγιούκα: Στα Προάστια της Βαβυλώνος, Ποιήματα, Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 284