Είστε εδώ

«Τυπογραφικές εργασίες», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. (εσώφυλλο)