Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ειδήσεις», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 247-248