Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Στην Αθήνα. Στη Σχολή Καλών Τεχνών - Πέτρος Χάρης», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 241