Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 225-228