Είστε εδώ

Lhote André, «Αγρόκτημα στις Λάνδες», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 210