Είστε εδώ

«Τυπογραφικές εργασίες», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. (εσώφυλλο)