Είστε εδώ

«Δέκατος λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 80 (Μάιος 1953), σ. 176