Είστε εδώ

Lawrence D.H., «Πράγματα», Μορφές, τχ. 80 (Μάιος 1953), σ. 147-155