Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 77 (Φεβρουάριος 1953), σ. 53-56