Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Άποψη απ' τα βορειοδυτικά», Μορφές, τχ. 77 (Φεβρουάριος 1953), σ. 47-49