Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργος, «Κήπος εξοχικής ταβέρνας», Μορφές, τχ. 77 (Φεβρουάριος 1953), σ. 42