Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Καλλιτεχνική κίνηση. Έκθεση ζωγραφικής του κ. Φ. Κωνσταντινίδη», Μορφές, τχ. 76 (Ιανουάριος 1953), σ. 23-25