Είστε εδώ

Ασημακόπουλος Κώστας, «Ελένη Παπαδάκη», Μορφές, τχ. 76 (Ιανουάριος 1953), σ. 14-16