Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 76 (Ιανουάριος 1953), σ. 10-13