Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Χειμερινή παρένθεση», Μορφές, τχ. 76 (Ιανουάριος 1953), σ. 7-9